facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XII Konkurs Wiedzy Technicznej

12 marca 2008 r. o godzinie 9.00 w auli budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach przy ulicy Żeromskiego 3 odbędzie się uroczyste otwarcie uczelnianego etapu XII Konkursu Wiedzy Technicznej.

Patronat nad XII Konkursem Wiedzy Technicznej objęli JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prezydenci Miast - Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza organizowana już po raz dwunasty przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Impreza, której początki sięgają roku 1997 i którą organizatorzy adresują do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ma na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką i promowanie wśród młodego pokolenia Polaków korzyści płynących z wyboru przedmiotów ścisłych na egzaminach maturalnych, co da im w przyszłości możliwość kontynuowania nauki w zakresie studiów wyższych na kierunkach technicznych.

To właśnie przez liczny udział w konkursowych zmaganiach uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, chcielibyśmy zapoznać młodzież z ciekawą ofertą edukacyjną i zachęcić ją do podjęcia studiów na jednym z nowoczesnych kierunków kształcenia proponowanych przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział 155 uczniów reprezentujących 40 szkół z 19 miast województwa śląskiego.

Pomysłodawcą Konkursu jest prof. dr hab. Jan Ilczuk - kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Prodziekan do spraw dydaktycznych kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

Pan Profesor z gronem swoich współpracowników - nauczycieli akademickich Wydziału i wybranymi nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem, przygotował zagadnienia konkursowe, w formie testów, wśród których można będzie znaleźć pytania z takich dziedzin, jak: matematyka, fizyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbywa się na terenie szkół, ma na celu wyłonienie 4 - o osobowej reprezentacji szkoły. W roku 2008 ten etap konkursu odbył się w poszczególnych szkołach w terminie od 28 stycznia do 15 lutego br. Zwycięzcy eliminacji szkolnych przystąpią w dniu 12 marca 2008 r. o godzinie 9.00 w auli budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach przy ulicy Żeromskiego 3 do II etapu Konkursu Wiedzy Technicznej.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom i finalistom XII Konkursu Wiedzy Technicznej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.