facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZASŁUŻENI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do uhonorowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego wyróżnieniami za wybitne zasługi i zaangażowanie oraz udzielanie wszelkiej pomocy w realizacji zdań obronnych stojących przed Uczelnią. Spotkanie z szefostwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach nastąpi w czwartek 20 grudnia o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 (tuż przed spotkaniem wigilijnym dla pracowników administracji UŚ). Minister Obrony Narodowej RP odznaczył medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Tadeusza Sławka (srebrny medal) oraz Dyrektora Administracyjnego dr. Jana Jelonka i Kierownika Działu Transportu Bronisława Włosika (brązowe medale). W zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach dekoracji dokona płk. dypl. Jan Korzec. W trakcie spotkania nastąpi także wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, przyznane za wybitne zaangażowanie w sprawy obronności kraju. Stopień sierżanta podchorążego rezerwy otrzymają: Kierownik Zespołu Radców Prawnych UŚ mgr Andrzej Skotnicki i Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych mgr Edward Wąsiel, akty mianowania wręczy Wojskowy Komendant Uzupełnień (Katowice) płk. dypl. Grzegorz Karwowski. Warto przypomnieć, że mgr Edward Wąsiel w ubiegłym roku uhonorowany został brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Stopień sierżanta podchorążego rezerwy otrzymają także: prof. dr hab. Alojzy Kopoczek (Prorektor Filii UŚ w Cieszynie), mgr Marian Brandys (Kwestor Filii UŚ w Cieszynie), inż. Erwin Tomica (Dyrektor Administracyjny Filii UŚ w Cieszynie). Wręczenia aktów nominacji dokona Wojskowy Komendant Uzupełnień (Bielsko-Biała) płk. dypl. Jan Wnuczek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Obronnych i Ochrony (Rektorat UŚ, pok. 106, tel.: 258 24 41 wew. 1787, e-mail: wcybulski@adm.us.edu.pl) Zaszczytnych wyróżnień serdecznie gratulujemy!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.