facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Czyste technologie węglowe - Międzynarodowa konferencja

17 i 18 marca 2008 r. odbędzie się Międzynarodowa konferencja (Clean Coal Technology Conference: Geological aspects of underground carbon storage and processing), zainicjowana przez profesora Jerzego Buzka - posła sprawozdawcę ds. europejskiego programu strategicznych technologii energetycznych (SET Plan). Honorowy patronat nad konferencją objęli: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister środowiska Maciej Nowicki. 17 marca o godzinie 16.00 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie konferencję otworzą minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. 18 marca na Uniwersytecie Śląskim, w drugim dniu konferencji, gośćmi specjalnymi będą: komisarz UE ds.energii Andris Piebalgs oraz minister środowiska Maciej Nowicki. Na konferencji będą obecni także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Platformy Technologicznej Niskoemisyjnej Energetyki oraz eksperci z krajów członkowskich UE zainteresowani problematyką czystych technologii węglowych. Celem konferencji jest dyskusja w gronie najwybitniejszych specjalistów, ekspertów, przedsiębiorców i polityków wszystkich aspektów nowej polityki energetyczno-klimatycznej, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa podziemnego składowania CO2 i procesowania węgla. Ważnym elementem konferencji jest analiza konsekwencji dla Polski nowej polityki i próba przedstawienia kompleksowego planu działań w obszarze transformacji naszej energetyki, wyznaczania i budowy bezpiecznych składowisk CO2, ambitnego programu badań i rozwoju czystych technologii węglowych oraz uruchomienia programu wzbogaconego wydobycia gazu ze złóż krajowych. Celem konferencji jest przekonanie naszych partnerów europejskich, że technologie procesowania węgla mogą być "czyste" i Polska, respektując nową politykę energetyczno-klimatyczną, ma ambicje stać się europejskim liderem w dziedzinie czystych technologii węglowych. Więcej na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/cct_conference/

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.