facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor Janusz Janeczek w Strasburgu

6-7 marca JM Rektor Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek będzie reprezentował KRASP na sesji plenarnej Steering Committee for Higher Education and Research (CDESR) w Strasburgu, w porządku obrad m.in. sprawy związane z utworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (The EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.