facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład "Aerozol atmosferyczny w województwie śląskim"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Aerozol atmosferyczny w województwie śląskim organizowany w ramach XVI cyklu wykładów: "Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska". Wykład wygłosi prof. dr hab. Ewa Talik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 lutego o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9. Program wykładów CSCS na II semestr.doc O wykładzie: Jak wywołać deszcz? Najlepiej rozdeptać pająka. Jest to podobno sposób niezawodny, choć wysoce kontrowersyjny i w gruncie rzeczy trudny do zaakceptowania. Bezpieczniejsze wydaje się wykorzystanie tam-tamów. Długie i wytrwałe bębnienie jest podobno bardzo skuteczne. Historia kultury, paleoantropologia czy etnologia przytacza przykłady mantr i mniej lub bardziej tajemniczych rytuałów mających sprowokować chmury do uwolnienia zawartej w nich wody. Dzisiejsza znajomość składu atmosfery i praw rządzących zachodzącymi w niej zjawiskami podpowiada nieco bardziej wyrafinowane metody "zamawiania" deszczu. Wydaje się, że najpewniejszym sposobem zepsucia wszystkim wakacji jest rozpylenie na odpowiedniej wysokości nad powierzchnią Ziemi odpowiedniej ilości stosownych związków chemicznych, aby woda obecna w atmosferze skraplając się na cząstkach stałych opadła na ziemię w postaci deszczu. Z tego punktu widzenia powinno nieustannie nas dziwić, że w województwie śląskim jeszcze czasami świeci słońce. Przecież każdy wie, że takiego zanieczyszczenia powietrza jak w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym próżno szukać na innych obszarach Polski. Nie raz honor mieszkańców naszego regionu narażany jest na szwank niewybrednymi żartami o tym, że my przynajmniej widzimy, czym oddychamy. Czy te, mniej lub bardziej widoczne, składniki aerozolu atmosferycznego nad naszym regionem nie są wystarczające, aby ilością rzęsistych ulew ściągać na doroczne zloty hobbystów zainteresowanych deszczowym szamanizmem? A jednak ilość opadów na Śląsku utrzymuje się na poziomie średniej krajowej. Czym więc różni się skład atmosfery Górnego Śląska od pozostałych obszarów Polski i Europy? Czy na podstawie próbki powietrza pobranej tutaj można rozpoznać, że pochodzi ona właśnie stąd? Wspomniani złośliwcy nie mają co do tego zapewne wątpliwości, ale pewnie i oni zdziwiliby się srodze, dowiadując się o bogactwie i różnorodności składników budujących atmosferę nie tylko regionu ale i całego globu. A czy składniki te mają moc deszczotwórczą, o tym wiedzą najlepiej wiosenne jaskółki...

opracowanie: dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.