facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Promocja doktorska

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w czwartek 13 marca o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.
 • dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymają:
  • dr hab. Ewa JURCZYK
  • dr hab. Mariola JARCZYK
  • dr hab. Krzysztof UNIŁOWSKI
 • dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymają:
  • dr Monika PETER
  • dr Dorota CHŁOPEK
  • dr Aleksandra RUTKOWSKA
  • dr Magdalena FRĘŚ
  • dr Ewa ŁUPIŃSKA-ROGAŁA
  • dr Ewa ULITZKA
  • dr Monika KRAKOWSKA
  • dr Magdalena PLUSKOTA
  • dr Marta CUBER
  • dr Aleksandra Ewa BANOT
  • dr Agnieszka PLUTA
  • dr Łukasz ADAMCZYK
  • dr Tomasz NOWAK
  • dr Piotr BAJER
  • dr Tomasz PYZIK
 • dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych decyzją Rady Instytutu Fizyki otrzymają:
  • dr hab. Jolanta PRYWER
  • dr hab. Maria JASTRZĘBSKA
 • dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych decyzją Rady Instytutu Matematyki otrzyma:
  • dr hab. Roman BADORA
 • dyplomy doktora w dziedzinie nauk chemicznych decyzją Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii otrzymają:
  • dr Agnieszka MENCEL
  • dr Barbara PODESZWA
  • dr Robert MUSIOŁ
 • dyplomy doktora w dziedzinie nauk fizycznych decyzją Rady Instytutu Fizyki otrzymają:
  • dr Beata TYSZKA
  • dr Gabriela KRÄMER-MAREK
  • dr Barbara WOŹNIAKOWSKA
  • dr Aleksandra BIEGUN
  • dr Iwona DĘBIEC
  • dr Anna BAJOREK
  • dr Rafał KORLACKI
  • dr Wojciech BURIAN
 • dyplom doktora w dziedzinie nauk matematycznych decyzją Rady Instytutu Matematyki otrzyma:
  • dr Dorota WOLNA
 • dyplomy doktora w dziedzinie nauk teologicznych decyzją Rady Wydziału Teologicznego otrzymają:
  • dr Łukasz SZENDZIELORZ
  • dr Jarosław MIĘDZYBRODZKI
  • dr Janusz CHYŁA
  • dr Ryszard SKOWRONEK
Podsumowanie: 6 doktorów habilitowanych 1 pracownik Politechniki Łódzkiej 1 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 4 pracowników Uniwersytetu Śląskiego 28 doktorów w tym: 10 pracowników Uniwersytetu Śląskiego 18 pracowników innych uczelni i instytucji: - Akademii Polonijnej w Częstochowie - Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - Akademii Jana Długosza w Częstochowie - Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie - Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Gimnazjum w Tychach - Szkoły Podstawowej w Bytomiu - Zakładu Inżynierii Środowiska Eko-Projekt w Pszczynie doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach: - Wydział Filologiczny - 3 osoby - Instytut Fizyki - 2 osoby - Instytut Matematyki - 1 osoba doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach: - Wydział Filologiczny - 14 osób - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - 3 osoby - Instytut Fizyki - 6 osób - Instytut Matematyki - 1 osoba - Wydział Teologiczny - 4 osoby stopień naukowy doktora uzyskały w uniwersytecie śląskim 3272 osoby, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 455 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.