facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze 28 lutego

Zebranie wyborcze, poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników bibliotecznych: Biblioteki UŚ oraz bibliotek specjalistycznych (wydziałowych i instytutowych, Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku, MSzN, Szkoły Zarządzania, Alliance Francaise, SPNJO) i pracowników Wydawnictwa odbędzie się 28 lutego 2008 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli im. Mikołaja Kopernika, przy ul. Bankowej 14. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy (Statut Uniwersytetu Śląskiego & 73, ust.2).

Serdecznie zapraszam

mgr Anna Kwiecień Przewodnicząca Pozawydziałowj Komisji Wyborczej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.