facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. Carlo Ruzzą z Uniwersytetu w Trento

W piątek 22 lutego 2008 r. odbędzie się spotkanie z profesorem Carlo Ruzzą z Uniwersytetu w Trento, połączone z wykładem nt. Sektor antyrasistowski - analiza porównawcza: południe i północ Europy oraz promocją książki Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku pod red. prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.15 w sali sympozjalnej II na Wydziale Nauk Społecznych UŚ przy ulicy Bankowej 11.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.