facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład "Gdy zawodzi zdrowy rozsądek - układy odniesienia i szczególna teoria względności"

27 lutego 2008 r. o godzinie 16.30 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbędą się pierwsze zajęcia w ramach rozpoczynających się Uniwersyteckich Spotkań Edukacyjnych "Lepszy NAUCZYCIEL - Lepszy UCZEŃ". Wykład pod tytułem "Gdy zawodzi zdrowy rozsądek - układy odniesienia i szczególna teoria względności" wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Wójcik, autor znanych podręczników fizyki dla szkół średnich. Będzie to inauguracja nowego cyklu zajęć organizowanych przez Pracownię Dydaktyki Fizyki i przeznaczonych dla nauczycieli. Zajęcia będą się odbywały w każdą ostatnią środę każdego miesiąca, w godzinach od 16.30 do 18.00, w Sali Audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4. W spotkaniach mogą brać udział wszyscy nauczyciele, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności kształcenia w zakresie nauczania przyrody i fizyki. Formy zajęć będą zróżnicowane, od wykładów, przez pokazy eksperymentów, warsztaty i laboratoria. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.