facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze 21 lutego

21 lutego 2008 r. /czwartek/ o godzinie 13:00 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12, w auli im. K. Lepszego odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji ogólnouczelnianej, na Osiedlu Akademickim i Domach Asystenckich w Katowicach oraz w Archiwum UŚ.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

Zgodnie z § 73 ust. 1 i 2 Statutu UŚ czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przewodniczący Pozawydziałowej
Komisji Wyborczej
Mgr Edward Achtelik

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.