facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze 20 lutego

20 lutego 2008 r. /środa/ o godzinie 13:00 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12, w auli im. K. Lepszego odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wszystkich wydziałów w Katowicach (w tym Wydziału Filologicznego w Sosnowcu) i Chorzowie oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Française, SINJA, SzJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSzNP, Szkole Zarządzania UŚ, MISH, MISMP, Ośrodkach Dydaktycznych w Jastrzębiu Zdroju i Rybniku oraz Wszechnicy Śląskiej.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

Zgodnie z § 73 ust. 1 i 2 Statutu UŚ czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przewodniczący Pozawydziałowej
Komisji Wyborczej
Mgr Edward Achtelik

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.