facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CO TO JEST EKONOFIZYKA? - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Maciej Nowak (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Matematyki, Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład pt.: Co to jest ekonofizyka? Konwersatorium odbędzie się 12 grudnia (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4). W ostatnich latach szereg zaawansowanych metod fizyki statystycznej i teorii pola służących do analizy układów złożonych znalazł zastosowanie do opisu dynamiki rynków finansowych. Nowopowstała fizyka finansowa, znana też jako ekonofizyka, staje się dziedziną nauki komplementarną do ekonomii i matematyki finansowej. Celem wykładu jest popularyzacja tej raptownie rozwijającej się dziedziny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.