facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przejściowe problemy w łączności poza ŚASK

Według informacji uzyskanych od operatora ŚASK, aktualne problemy z łącznością poza ŚASK są spowodowane przeciążeniem routera na wyjściu z ŚASK do POL-34. Należy sie spodziewać, że problemy te ustąpią po wymianie routera na znacznie bardziej wydajny, co ma nastapić jeszcze w tym miesiącu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.