facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład z cyklu "Z Najlepszymi przez Fizykę" - "O czasie"

Pracownia Dydaktyki Fizyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na kolejny wykład z cyklu "Z Najlepszymi przez Fizykę". 5 marca 2008 r. o godzinie 10.00 w sali audytoryjnej im. A.Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się wykład pt: "O czasie", który wygłosi dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wykładem zostanie on powtórzony w tym samym dniu o godzinie 12.00. Streszczenie wykładu: Czas - podstawowe pojęcie, którym wszyscy się na co dzień posługujemy, okazuje się nie mieć ścisłej definicji. Co więcej, jak wynika z teorii względności czas jest pojęciem względnym, zależnym od obserwatora. Kłopoty z czasem mieli filozofowie, którzy chcieli je zrozumieć, fizycy, chcący je zdefiniować, inżynierowie, budujący dokładne przyrządy do jego pomiaru i astronomowie pilnujący jego rachuby. W dzisiejszym świecie dokładne pomiary czasu są podstawą funkcjonowania nowoczesnej telekomunikacji, internetu, technik satelitarnych, bankomatów, giełdy, transportu i działań militarnych. Rozpiętość skal czasowych w przyrodzie obejmuje kilkadziesiąt rzędów wielkości. Wykład będzie dotyczył wszystkich tych aspektów problemu czasu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.