facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Profesor Stanisław Rodziński Doktorem Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych

21 lutego w Galerii Rondo Sztuki o godz. 11.00 odbędzie się finisaż oraz uroczystość nadania prof. Stanisławowi Rodzińskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W uroczystości weźmie udział Prorektor ds. Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Od 22 stycznia w katowickim Rondzie Sztuki można obejrzeć Wystawę malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego. Twórczość profesora Stanisława Rodzińskiego to dramatyczny zapis ludzkiego losu. Świadomie uproszczona syntetyczna forma buduje ekspresję wypowiedzi malarskiej, tworzy ten rodzaj języka sztuki, dzięki któremu tematy odwieczne, jak droga krzyżowa, cierpienie człowieka, czy pejzaż, nabierają nowego, świeżego wymiaru i są zaskakująco aktualne, a przez kontekst istniejący w serwisach medialnych wręcz nowoczesne. To twórczość osobna, odrębna na mapie sztuki naszego kraju, choć korzeniami tkwiąca, bez wątpienia, w tradycjach egzystencjalnych Krakowa - mówi profesor Jacek Rykała, prorektor katowickiej ASP. Stanisław Rodziński to wybitny artysta malarz, profesor zwyczajny, w latach 1996-2002 Rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w latach 1999-2002 przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Artystycznych, w latach 1981-1989 uczestnik ruchu kultury niezależnej, znakomity dydaktyk, wychowawca wielu wybitnych artystów, publicysta, współpracownik Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi i innych czasopism, twórca wielkiego kunsztu i odwagi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.