facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z SOCRATESEM

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice oraz Biuro Programów Europejskich są organizatorami spotkania informacyjnego na temat programu edukacyjnego SOCRATES, które odbędzie się we wtorek 11 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ przy ul. Bankowej 11 (aula im. Kazimierza Popiołka), początek o godz. 11.00. W spotkaniu wziąć może udział każdy student i nauczyciel akademicki zainteresowany ofertą Programu. Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy. Jednym z komponentów programu SOCRATES jest przygotowany dla potrzeb szkolnictwa wyższego ERASMUS, którego głównym celem jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych - przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. ERASMUS przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie. Program ERASMUS jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.