facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Archiwum

Terminy posiedzeń Senatu UŚ i porządki obrad

2018 

  • 30 stycznia 2018 roku, godz. 14.00
  • 20 marca 2018 roku, godz. 14.00
  • 24 kwietnia 2018 roku, godz. 14.00
  • 29 maja 2018 roku, godz. 14.00
  • 26 czerwca 2018 roku, godz. 10.00

 

2017 

 

 

Lista członków Senatu Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016-2020

 

 1. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 2. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski
 3. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 4. Prorektor ds. Badań Naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
 5. Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
 6. Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
 7. Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
 8. Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 9. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
10. Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż
11. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej
12. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski
13. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Kazimierz Miroszewski
14. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
15. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz
16. Dziekan Wydziału Radia i Telewizji  im. Krzysztofa Kieślowskiego dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
17. Dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Antoni Bartoszek
18. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Jan Cholewa
19. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
20. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii dr Danuta Pentak
21. Wydział Prawa i Administracji prof. dr hab. Jacek Górecki
22. Wydział Prawa i Administracji dr Witold Kurowski
23. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Urszula Boryczka
24. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach dr Sebastian Stach
25. Wydział Filologiczny dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
26. Wydział Filologiczny dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota
27. Wydział Filologiczny dr Cecylia Tatoj
28. Wydział Nauk Społecznych prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
29. Wydział Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
30. Wydział Nauk Społecznych dr Bernard Grzonka
31. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko
32. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska dr Izabela Greń
33. Wydział Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak
34. Wydział Nauk o Ziemi prof. dr hab. Ireneusz Malik
35. Wydział Nauk o Ziemi dr Andrzej Tyc
36. Wydział Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ewa Jarosz
37. Wydział Pedagogiki i Psychologii dr Anna Brosch
38. Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego dr inż. Olaf Flak
39. Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego dr hab. Janusz Musiał
40. Wydział Artystyczny dr hab. Małgorzata Kaniowska
41. Wydział Artystyczny dr Remigiusz Kopoczek
42. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji prof. zw. dr hab. Halina Rusek
43. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji dr Magalena Bełza
44. Wydział Teologiczny ks. dr hab. Leszek Szewczyk
45. Wydział Teologiczny ks. dr Wojciech Surmiak
46. Nauczyciele zatrudnieni w pozostałych jednostkach organizacyjnych, w tym Szkoła Zarządzania mgr Ryszard Kalamarz
47. Przedstawiciel Samorządu Studentów Mariusz Wierzgoń
48. Przedstawiciel Samorządu Studentów Anna Maria Rizzo
49. Przedstawiciel Samorządu Studentów Olga Popławska
50. Przedstawiciel Samorządu Studentów Piotr Kilian
51. Przedstawiciel Samorządu Studentów Katarzyna Topolska
52. Przedstawiciel Samorządu Studentów Mateusz Witek
53. Przedstawiciel Samorządu Studentów Aleksander Meryk
54. Przedstawiciel Samorządu Studentów Sara Zemczak
55. Przedstawiciel Samorządu Studentów

Tomasz Gwóźdź

56. Przedstawiciel Samorządu Studentów Maciej Mrowiec
57. Przedstawiciel Samorządu Studentów Filip Pawlak
58. Przedstawiciel Samorządu Studentów Maciej Malik
59. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów mgr Karol Sikora
60. Przedstawiciel pracowników administracyjnych dr Iwona Blicharska
61. Przedstawiciel pracowników administracyjnych mgr Krzysztof Pszczółka
62. Przedstawiciel pracowników administracyjnych mgr Aneta Trojanowska
63. Rektor kadencji 1990-1996 prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
64. Rektor kadencji 1996-2002 prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
65. Rektor kadencji 2002-2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
66. Rektor kadencji 2008 – 2016 prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
67. Kanclerz dr Agnieszka Skołucka
68. Kwestor mgr Urszula Ziegler
69. Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prof. dr hab. Dariusz Pawelec
70. Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" mgr Ewa Żurawska
71. Przedstawiciel ZNP dr hab. Tomasz Czakon

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Wykaz uchwał podjętych przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.