facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROGRAM ZDALNEJ EDUKACJI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Z inicjatywy JM Rektora prof. dr hab. Tadeusza Sławka 30 listopada odbyło się w budynku Rektoratu UŚ spotkanie przedstawicieli dziekanów poszczególnych wydziałów, Senackiej Rady ds. Informatyki oraz Komisji Ekspertów w Uniwersytecie Śląskim, dotyczące Programu Zdalnej Edukacji. Na spotkaniu pełnomocnik JM Rektora ds. kształcenia na odległość oraz członek Rady Wykonawczej Porozumienia Śląskich Uczelni w Programie "Systemu Zdalnej Edukacji" prof. dr hab. Stanisław Juszczyk przedstawił cele i sposoby działania Programu w Uniwersytecie Śląskim. Program Zdalnej Edukacji ma służyć poszerzeniu oferty uczelni wyższych i ułatwieniu dostępu do edukacji, a jego realizacja związana jest z przesłanym do Komitetu Badań Naukowych projektem celowym, którego finansowanie ma znacząco przyśpieszyć wspomaganie procesu kształcenia na poziomie wyższym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizację w trybie online wybranej formy studiów (np. studiów zaocznych z informatyki). Podjęcie działań w ramach Programu będzie miało istotny wpływ na modernizację procesu dydaktycznego pięciu śląskich uczelni wyższych: Akademii Ekonomicznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Decyzja KBN dotycząca finansowania projektu zostanie podjęta w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, wtedy na stronach internetowych Uniwersytetu zostanie przedstawiona społeczności akademickiej ostateczna koncepcja zdalnej edukacji w naszej uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.