facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PUBLICZNY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W CIESZYNIE

W czwartek 6 grudnia rozpoczyna się trzydniowa ogólnopolska konferencja: Publiczny obrót papierów wartościowych, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa UŚ. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronem merytorycznym konferencji jest prof. dr hab. Jan Grabowski, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŚ. Obrady odbywają się w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Cieszynie. Z wykładem pt. Nadzór judykacyjny nad orzecznictwem KPWiG wystąpi prof. dr hab. Jan Grabowski. Gościem ELSA Katowice będzie także prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz prof. dr hab. Grzegorz Domański z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Andresen Legal. Tematyka emisji papierów wartościowych zostanie przybliżona przez prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka (Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ), natomiast dr Alicja Szymanowska (UW) poprowadzi wykład o dyrektywach europejskich dotyczących publicznego obrotu papierów wartościowych. Referat pt. Obecność gminy na rynku publicznym wygłosi Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mirosław Kruszyński. Ponadto wystąpi Dyrektor Departamentu Prawnego KDPW oraz przedstawiciel Baker&McKenzie: Konrad Konarski. Przedstawiciele domów maklerskich przeprowadzą warsztaty dla uczestników konferencji, zakończone panelem dyskusyjnym. Konferencja jest uzupełniona o prezentacje wydawnictw LEX i PWN. Biuro ELSA w Katowicach mieści się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ przy ul. Bankowej 14, tel. 258 24 41 wew. 1857, e-mail: elsa@us.edu.pl (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.