facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor Profesor Janusz Janeczek w Pradze

25 stycznia w Pradze JM Rektor Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek weźmie udział w posiedzeniu Zarządu Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz we wspólnym posiedzeniu Towarzystwa i Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Posiedzenie Zarządu Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego Porządek obrad 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w Kłodzku 7-8 IX 2007 r. oraz informacje o działalności członków Zarządu w okresie od tego posiedzenia. 2. Problemy działalności informacyjno-wydawniczej a) uruchomienie rocznika " Kontakt", b) koncepcja biuletynu, c) koncepcja strony internetowej, d) inne. 3. Projekty konferencyjne. 4. Problemy działalności jednostek organizacyjnych a) Komisje b) zespoły robocze c) przedstawicielstwa. 5 Porządek dzienny i organizacja Walnego Zgromadzenia w 2008 r. oraz przyjęcie odpowiednich projektów dokumentów. 6. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych. 7. Harmonogram posiedzeń Zarządu w 2008 r. i inne sprawy organizacyjne. 8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.