facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmiany poziomu mórz - wykład

24 stycznia br., o godzinie 15.00 w Auli Międzywydziałowej przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ (Sosnowiec ul. Będzińska 60) odbędzie się wykład z serii Invited Lectures on Glaciology. Wygłosi go prof. dr W.T. Pfeffer (University of Colorado, Boulder, USA). O wykładzie: The unsolved problem of sea level rise in the next century. Zmiany poziomu mórz obserwowane na przestrzeni tysięcy lat są warunkowane dostawą lub ubytkiem wody pochodzenia lądowego, m.in. z lądolodów i lodowców, a także rozszerzalnością cieplną lub kontrakcją wody morskiej towarzyszącą zmianom temperatury wody. Spowodowany ociepleniem wzrost poziomu mórz w kolejnym stuleciu może być bardzo znaczny (powyżej jednego metra), lecz skala tych zmian jest wciąż wątpliwa. Prognozy podnoszenia się poziomu wód przedstawione w czwartym Raporcie IPCC (International Panel on Climate Change) zostały powszechnie skrytykowane z powodu niedoszacowania spodziewanego podnoszenia się poziomu wód na skutek topnienia pokrywy lodowej oraz nie uwzględnienia zmian dynamiki lodowców jako efektu globalnego ocieplenia. W prezentacji przedstawiono wyniki szacowania aktualnego trendu podnoszenia się poziomu wód z uwzględnieniem składników związanych ze zmianami dynamiki lodowców.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.