facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

We wtorek 4 grudnia o godzinie 14.00 rozpocznie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, zwołane tradycyjnie w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12). Obrady poświęcone będą przede wszystkim przyjęciu oczekiwanej niecierpliwie nie tylko przez tegorocznych maturzystów Uchwały w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003 oraz zatwierdzeniu Regulaminu Wyborczego, który obowiązywać będzie podczas tegorocznych wyborów do władz Uczelni. Poza sprawami bieżącymi i kadrowymi Senatorowie Uniwersytetu podejmą także decyzję w sprawie odpłatności za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2002/2003, przyjęte zostanie ostatecznie porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem w Bari (Włochy). (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.