facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski uczestnikiem Dni Polskich Uczelni na Ukrainie

Oficjalne otwarcie Dni Polskich Uczelni UKRAINA 2010. Spotkanie z rektorem Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. Karazina oraz przedstawicielami Rady Rektorów Obwodu Charkowskiego: Razem na rzecz jakości szkolnictwa wyższego – „okrągły stół"
Oficjalne otwarcie Dni Polskich Uczelni UKRAINA 2010. Spotkanie z rektorem Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. Karazina oraz przedstawicielami Rady Rektorów Obwodu Charkowskiego: Razem na rzecz jakości szkolnictwa wyższego – „okrągły stół"

Foto: Ewelina Doluk

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.