facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Chowanna" i "The New Educational Review" - spotkanie naukowe

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr. hab. Stanisław Juszczyk zaprasza na spotkanie naukowe zatytułowane "Funkcjonowanie czasopism naukowych - 'Chowanna', 'The New Educationa Review' - na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym". Spotkanie odbędzie się 21 grudnia o godz. 14.00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Program spotkania: - Adres powitalny JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego - Informacja Redaktora Naczelnego "The New Educational Review" o dotychczasowych publiakcjach w czasopiśmie, planach jego dalszego funkcjonowania i międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-organizacyjnych. - Wystąpienie przedstawiciela Międzynarodowej Rady Naukowej "The New Educational Review" - Informacja Redaktora Naczelnego "Chowanny" o dotychczasowych publikachach i planach wydawniczych. - Wystąpienie przedstawiciela Rady Naukowej "Chowanny".

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.