facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rektorzy: wyłączyć uczelnie z ustawy o zamówieniach publicznych

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podjęło dzisiaj uchwałę z wnioskiem o wyłączenie uczelni spod działania ustawy o zamówieniach publicznych. Według rektorów, którzy obradowali w Poznaniu, nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która ma wejść w życie 10 stycznia, będzie miała katastrofalne skutki dla uczelni. - Nowelizacja grozi paraliżem polskich uczelni przez co najmniej dwa miesiące, chyba że będziemy łamać prawo. Nie możemy dopuścić, by szkoły wyższe - jednostki użyteczności publicznej - były traktowane jak przedsiębiorstwa - podkreślił prof. Franciszek Ziejka, rektor krakowskiego UJ. Zdaniem rektorów, wejście w życie znowelizowanej ustawy zagrozi finansowaniu badań naukowych oraz spowoduje rozrost administracji. - Do przygotowywania zamówień musiałbym zatrudnić kilkunastu urzędników - przekonywał prof. Piotr Węgleński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Według rektorów nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych sprawi, że wszystkie wydatki uczelni przekraczające 3,5 tys. euro będą musiały być realizowane w drodze przetargu. - Nowelizacja ma wejść w życie 10 stycznia, więc większość przetargów trzeba będzie przeprowadzić na początku roku. Czas trwania przetargu oraz konieczność stworzenia odpowiednich biur przetargowych w szkołach spowoduje kłopoty z bieżącymi zakupami uczelni, co grozi paraliżem - powiedział prof. Stefan Jurga, rektor UAM w Poznaniu. Według niego wartość zakupów podlegająca ustawie o zamówieniach publicznych sprawi, że przetargom podlegać będą niemal wszystkie wydatki uczelni, ponieważ sumowane będą zakupy wszystkich jednostek i wydziałów. Według rektorów nie sposób zaplanować jednorazowo wszystkich zakupów. Jako przykład podali kłopoty z planowaniem kupna książek do bibliotek. - Na początku roku nie wiemy o większości książek, jakie ukażą się w danym roku - argumentował prof. Jurga. Rektorzy uzgodnili, że będą starali się o wyłączenie uczelni spod działania ustawy o zamówieniach publicznych. Między innymi w tej sprawie spotkają się w pierwszej połowie grudnia z minister edukacji i sportu Krystyną Łybacką. (PAP)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.