facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład im. Prof. Andrzeja Lasoty

Dziekan oraz Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na Wykład im. Prof. Andrzeja Lasoty – "Wspomnienia o seminarium Prof. T. Ważewskiego i o jego uczestnikach", który wygłosi prof. zw. dr hab. Czesław Olech. Wykład odbędzie się w piątek 4 stycznia 2008 r. o godz. 16.15 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 w Katowicach. O 15.45, sylwetkę Profesora Andrzeja Lasoty przedstawi jego uczeń, dr Henryk Gacki. Wykład im. Prof. Andrzeja Lasoty to inicjatywa podjętą dla uczczenia pamięci wielkiego matematyka, szanowanego i lubianego kolegi oraz znakomitego pracownika i Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego. Na posiedzeniu 4 grudnia Rada Wydziału wybrała Kapitułę Wykładu, w której skład wchodzą: prof. dr hab. Jan Kisyński (Politechnika Lubelska), prof. dr hab. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Józef Myjak (AGH w Krakowie), prof. dr hab. Roman Ger (Uniwersytet Śląski) oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik. W wykładzie uczestniczyć będzie JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Jerzy Zioło. Wykład, począwszy od 2008 r., będzie wygłaszany co roku przez wybitnego uczonego specjalizującego się w matematyce teoretycznej lub stosowanej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.