facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRYWATNY NASK?

Jak informuje dzisiejsze internetowe wydanie "Computerworld", planowana jest prywatyzacja NASK - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, jednostki badawczo-rozwojowej działającej pod auspicjami KBN. Preferowaną przez KBN metodą prywatyzacji byłoby wejście inwestora strategicznego, który gwarantowałby utrzymanie głównego kierunku działalności jbr. Gros działalności NASK to przedsięwzięcia czysto komercyjne (usługi telekomunikacyjne). Pracuje w nim ponad 150 osób i obecna kondycja NASK jest oceniana jako dobra. Dzięki temu udziałem w prywatyzacji NASK zainteresowanych jest kilka podmiotów. Warto przypomnieć, że NASK powstał w roku 1991, po wcześniejszej działalności w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.