facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury"

14 XII odbędzie się Trzecia Dyskusja Panelowa pt. "Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury". Trzecia Dyskusja Panelowa odbędzie się w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, (ul. Uniwersytecka 4, Katowice). W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok. Komitet Organizacyjny Prof. Prof.: Jerzy Łuczka - Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Krystian Roleder - Dyrektor Instytutu Fizyki, Kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Andrzej Ślebarski - Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Jerzy Warczewski - Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski - przewodniczący Komitetu Wiktor Zipper - Kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Marek Zrałek - Kierownik Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Zaproszenie.pdf Mówcy.pdf Tezy do dyskusji panelowej.pdf Program.pdf
PROGRAM (Wszystkie wystąpienia traktowane są jako głosy w dyskusji!) 9.00-9.10: Jerzy Warczewski (UŚ) - Powitanie. Słowo wstępne Sesja I: Medycyna i ewolucjonizm Prowadzenie: Jerzy Warczewski (UŚ) 9.10-9.25: Zbigniew Gąsior (ŚUM): Nieinwazyjne i inwazyjne metody diagnostyczne w kardiologii 9.25-9.40: Stanisław Woś (ŚUM): Struktura taśmowa mięśnia sercowego 9.40-9.55: Leszek Romanowski (UM, Poznań): Mikrochirurgia w ortopedii 9.55-10.15: Wiktor Zipper (UŚ): Terapia hadronowa nowotworów 10.15-10.55: Adam Łomnicki (UJ): Złoty wiek biologii ewolucyjnej 10.55-11.05: Dyskusja Sesji I 11.05-11.35: Kawa Sesja II: Astronomia, kosmologia, Ziemia Prowadzenie: Krystian Roleder (UŚ) 11.35-12.03: Stanisław Bajtlik (CAMK): Złoty wiek astronomii 12.03-12.31: Roman Juszkiewicz (CAMK): Kosmologia współczesna 12.31-12.59: Andrzej Jamiołkowski (UMK): O koncepcji czasu w mikroświecie 12.59-13.27: Kazimierz Różański (AGH): Gwałtowne zmiany klimatu - mit czy rzeczywistość? 13.27-13.35: Dyskusja Sesji II 13.35-15.00: Obiad Sesja III: Informacja kwantowa, artystyczna i cywilizacyjna Prowadzenie: Maciej Sablik (UŚ) 15.00-15.20: Krzysztof Zanussi (UŚ): "Życie jest formą istnienia białka, ale w kominie czasem coś załka" 15.20-16.02: Ryszard Horodecki (UG): Kwantowa informacja: komercyjny sukces i intelektualne upokorzenie 16.02-16.22: Adam Proń (Grenoble oraz PW): Dlaczego warto wspierać naukę? 16.22-16.30: Dyskusja Sesji III 16.30-16.45: Kawa Sesja IV: Matematyka i filozofia Prowadzenie: Jerzy Łuczka (UŚ) 16.45-17.05: Jerzy Mioduszewski (UŚ): Topologia naszego pobliża 17.05-17.25: Ks. Janusz Mączka SDB (PAT): Twórcy nauk przyrodniczych i ich przekonania filozoficzne 17.25-17.45: Wiesław Sztumski (UŚ): Fizyka, światopogląd i ideologia 17.45-17.50: Dyskusja Sesji IV 17.50-18.20: Dyskusja podsumowująca prowadzenie: Tadeusz Sławek (UŚ) i Marek Zrałek (UŚ) 18.20: Zamknięcie Konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.