facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

W 2007 roku upływa 10 lat działalności Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Uroczyste obchody Jubileuszu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy..." pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka odbędą się dnia 14 grudnia 2007 r. o godz.12.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach, ul. Bankowa 12. W uroczystości uczestniczyć będzie Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Jak to się zaczęło? .doc Kadra Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych .doc Kariery Absolwentów .doc PROGRAM 12.00 – ROZPOCZĘCIE Prowadzący: Agnieszka Turska-Kawa i Ryszard Pawlik 12.00 – 13.30 – SKĄD POCHODZIMY?  prof. dr hab. Janusz Janeczek – otwarcie konferencji  prof. dr hab. Zofia Ratajczak  prof. dr hab. Tadeusz Sławek  prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz  prof. dr hab. Jerzy Axer  prof. dr hab. Olga Wolińska 13.30 – 14.00 – PRZERWA 14.00 – 16.00 – KIM JESTEŚMY? Prezentacja multimedialna – MISH w liczbach działalność Koła Naukowego WolnoMISHlicieli:  dr Piotr Machura  dr Ryszard Koziołek studenci MISH w Akademii Artes Liberales  mgr Katarzyna Kozub-Kulik  Agata Bratek mobilność studentów MISH  Justyna Budzik  Ryszard Knapek kariery absolwentów MISH  mgr Szczepan Twardoch  dr Robert Pyka  mgr Mariusz Jankowski W przerwach między wystąpieniami prezentacje wypraw naukowych:  mgr Aleksandra Dzik Kirgistan – Tadżykistan – Pamir  mgr Marcin Hauton Od Mongolii po Andy – podróż za jeden uśmiech 16.00 – 16.30 – PRZERWA 16.30 – 18.00 – DOKĄD ZMIERZAMY?  dr Aleksander Bańka Homo religiosus est. Chrześcijańska tożsamość u progu XXI wieku  mgr Weronika Ślęzak-Tazbir, dr Maria Świątkiewicz-Mośny Octopoda, która chciała zjeść wszystkie rozumy  mgr Kasper Czech Kilka refleksji na temat spotkań biologii z humanistyką  Przemysław Piwowarczyk Paidea jako miejsce spotkania outsiderów w dialogu z Żydem Tryfonem Justyna Męczennika  Joanna Janus Podmiot za-granicą. O tym, co się dzieje ze mną na zewnątrz 18.00 – prof. dr hab. Olga Wolińska – zamknięcie konferencji 18.15 – BANKIET 19.00 – SPOTKANIE „ZA KULISAMI” Imprezy towarzyszące: wystawa prac studentów MISH(korytarz przed Aulą K. Lepszego – Rektorat):  Hanna Kamińska – „stan skupienia”  Zofia Oslislo – "refleks-ja"  Marta Strzoda – „zwielokrotniacz”  Monika Kapuścińska – „trzy czasy” wspólny projekt: „oblicza Śląska” (fotografia) Jednym ze sponsorów Imprezy to ING BANK ŚLĄSKI

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.