facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konwersatorium PTF - "Splątanie odległych kubitów strumieniowych"

Polskie Towarzystwo Fizyczne - oddział katowicki, zaprasza na konwersatorium, w ramach którego prof. dr hab. Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład pt. "Splątanie odległych kubitów strumieniowych". Konwersatorium odbędzie się w środę 12 grudnia 2007 r. o godz. 14.00 w Auli Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. Streszczenie wykładu: Splątanie jest jedną z fundamentalnych cech mechaniki kwantowej. Odgrywa ono istotną rolę w teorii kwantowej informacji ponieważ splątanie kubitów jest istotnym warunkiem dla obliczeń kwantowych. Pokażemy, że kubit strumieniowy można zbudować na nadprzewodzącym lub półprzewodnikowym pierścieniu mezoskopowym. Przedyskutujemy mechanizm splątania dwóch kubitów, który umożliwia kontrolę stopnia splątania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.