facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie i warsztaty z udziałem pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

Studencka Poradnia Prawna w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty poświęcone zadaniom oraz zakresowi działalności biura terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, z udziałem dr Aleksandry Wentkowskiej Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach Tematem warsztatów będą również występujące na terenie naszego województwa formy działalności organizacji pozarządowych, których zadaniem jest przede wszystkim udzielanie nieodpłatnych porad prawnych obywatelom. Poza biurem terenowym RPO zarys działalności będą prezentować swoją działalność m. in. SPP w Katowicach, biura porad obywatelskich oraz stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania wiedzy o przysługujących obywatelom uprawnieniach. Poszczególne organizacje będą prezentowały podstawowe cele działalności, środki ich realizacji a także przedstawią przykładowe sprawy, z którymi zwracają się do nich interesanci. Głównym celem warsztatów jest prezentacja zakresu działalności Biura Terenowego RPO w Katowicach. Innym celem konferencji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu znajomości zakresu działania poszczególnych organizacji społecznych działających na rzecz ochrony praw obywateli oraz stworzenia możliwości nawiązywania współpracy. Warsztaty odbędą się 12 grudnia o godz. 9:00 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Program warsztatów: 09:00 otwarcie, Dziekan WPiA prof. dr hab. Z. Tobor 09:15 – 10:00 Rzecznik Praw Obywatelskich Konstytucyjny organ ochrony prawnej - prezentacja - dr A. Wentkowska, Pełnomocnik RPO, BRPO, Zespół Terenowy, Katowice 10:00 – 10:30 prezentacja spraw - dr S. Tkacz - Główny Specjalista, BRPO, Zespół Terenowy, Katowice 10:30 – 10:45 odbywanie praktyk w BRPO, Zespół Terenowy, Katowice - prezentacja 10:45 – 11:00 przerwa 11:00 – 11:30 "Studencka Poradnia Prawna" Koło naukowe WPiA UŚ w Katowicach - cel i zasady działania, przewodniczący Marek Widera 11:30 – 11:45 prezentacja spraw 11:45 – 12:00 przerwa 12:00 – 12:20 Organizacja społeczna - cel i zasady działania na przykładzie - chorzowskiego Stowarzyszenia „Serce”- prezentacja 12:20 – 12:40 Fundacja - cel i zasady działania na przykładzie „Mam marzenie”- prezentacja 12:40 – 13:00 Fundacja - cel i zasady działania na przykładzie „For animals”- prezentacja

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.