facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs pedagogiczny - spotkanie organizacyjne

W dniu 18 stycznia 2008 roku o godz. 15.45 w s. 337 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie nowej edycji „Kursu pedagogicznego”. Ukończenie kursu uprawnia do nauczania we wszystkich typach szkół, odpowiadających kierunkowi studiów. Dla wszystkich uczestników kurs trwa 4 semestry i jest odpłatny. O programie kursu uczestnicy będą poinformowani na pierwszym spotkaniu. Orientacyjna cena kursu (400 – 600zł) za semestr. Ostateczna cena zależy od liczby uczestników kursu. Zajęcia będą się odbywały w piątki od 14.30 do 19.30. Słuchaczami mogą być: studenci studiów dziennych i zaocznych, którzy zaliczyli drugi rok studiów magisterskich lub licencjackich na kierunku filozofia, politologia, historia (z wyjątkiem specjalizacji nauczycielskiej) oraz absolwenci tych studiów. Informacja: Dziekanat, pokój 5, pani Agnieszka Kotulska (w godzinach pracy dziekanatu) lub dr Mariusz Wojewoda, WNS, pokój 32 (w godzinach dyżuru)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.