facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILESZ 80-LECIA PROF. ZBIGNIEWA BOJARSKIEGO

30 listopada 2001 r. z okazji Jubileuszu 80-lecia Profesora Zbigniewa Bojarskiego odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Prof. Zbigniew Bojarski jest członkiem rzeczywistym PAN, Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Prezesem Oddziału PAN w Katowicach. Posiedzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Auli im. K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12. Program posiedzenia obejmuje: 1. Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Nauki o Materiałach PAN. 2. Referaty: „Rozwój metod badań strukturalnych w nauce o materiałach i inżynierii materiałowej” – prof. T. Bołd „Fizyka i chemia ciała stałego podstawą rozwoju materiałów” – prof. R. Pampuch „Tematyka badawcza Instytutu Fizyki i Chemii Metali Uniwersytetu Śląskiego” – prof. E. Łągiewka 3. Wystąpienie Jubilata – Profesora Zbigniewa Bojarskiego. Gratulujemy, Panie Profesorze! (BPiK)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.