facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Barbara Kożusznik członkiem Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego, została powołana do interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Do zadań Zespołu należy udzielanie pomocy eksperckiej Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach związanych z przygotowaniem Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Wręczenie aktów powołania odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 14.30 w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3 w Warszawie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.