facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

6-8 grudnia Uniwersytet Śląski będzie gościł Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Będzie mowa o różnych ligach uniwersyteckich, a zatem pojawi się pytanie: czy młode uniwersytety mają szanse na rozwój czy też są skazane na marginalizację. Podczas obrad będą dyskutowane kwestie dotyczące uproszczenia rekrutacji na studia oraz zapewnienia obiektywizmu rankingom (prasowym) uczelni. Rektorzy wypowiedzą się o perspektywie utworzenia elitarnych międzyuczelnianych studiów doktoranckich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.