facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Czy w Polsce jest potrzebna reforma systemu podatkowego?

6-7 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice organizuje VIII Edycję Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej pt. Czy w Polsce jest potrzebna reforma systemu podatkowego? Celem Konferencji jest zachęcenie uczestników do debaty nad koniecznością zmian w polskim systemie podatkowym. Udział w Konferencji najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa podatkowego oraz specjalistów zajmujących się prawem podatkowym w praktyce zawodowej zapewni nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale również pozwoli na zapoznanie się z szerokim spektrum opinii i poglądów oraz wzbogaci wiedzę studentów - przyszłych prawników. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ, prof. dr hab. Zygmunt Tobor Prezydent Miasta Katowice, P. Piotr Uszok Szczegółowe informacje są dostępne na oficjalnej stronie Konferencji...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.