facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Symetria i dynamika stanów ekscytonowych w indywidualnych półprzewodnikowych kropkach kwantowych"

28 listopada 2007 r. o godz. 15.00 w Sali Audytoryjnej II Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 odbędzie się konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego (oddział w Katowicach). Prof. dr hab. Jan Gaj z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład Symetria i dynamika stanów ekscytonowych w indywidualnych półprzewodnikowych kropkach kwantowych. Streszczenie wykładu: Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki badań zmierzających do użycia półprzewodnikowej kropki kwantowej jako nieklasycznego źródła światła. Omówione zostaną metody doświadczalne (mikrofotoluminescencja, technika pobudzenia dwuipulsowego oraz pomiary korelacji fotonów) oraz informacje, jakie przy ich użyciu uzyskujemy. Skala czasowa badanych procesów rozciąga się od subpikosekundowego pobudzenia nierezonansowego impulsem laserowym poprzez czasy migracji elektronów i dziur do kropki (rzedu 10 ps), rekombinacji promienistej ekscytonów w kropce (poniżej 1 ns) do czasów pamięci spinowej elektronu w kropce (dużo dłuższych niż 10 ns). Omówione będą testy splątania emitowanych par fotonów, pomiary anizotropii ekscytonu w kropce i wpływ na nią pól elektrycznego i magnetycznego, transfer energii i spinu między kropkami, wreszcie pokazane będą pierwsze widma fotoluminescencji kropek z pojedynczym jonem manganu, które udało się wytworzyć w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.