facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Możliwość finansowania różnych przedsięwzięć akademickich ze środków funduszy europejskich

29 listopada o godz. 10.00 w Cieszynie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu prezentacji przedstawiających Możliwość finansowania różnych przedsięwzięć akademickich ze środków funduszy europejskich. Nowy okres programowania na lata 2007-2013 niesie ogromne możliwości dla naukowców i innych pracowników uczelni, a pozyskiwanie środków finansowych na realizację różnorodnych projektów jest wyzwaniem, przed którym stają szkoły wyższe na całym świecie. Inicjatorem i organizatorem spotkania jest Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wraz z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz Biurem Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.