facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu prawa podatkowego

W dniu 27 listopada w auli nr 3 o godzinie 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego PricewaterhouseCoopers wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego i Handlowego organizuje warsztat dotyczący tematyki podatkowej. Celem warsztatu jest przedstawienie wybranych aspektów opodatkowania pożyczki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zakres warsztatu będzie obejmował w szczególności problematykę podatkową związaną z:
  • obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • kosztami podatkowymi z uwzględnieniem niedostatecznej kapitalizacji,
  • podatkiem u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz zagranicznego pożyczkodawcy.
Wyżej wymieniona problematyka zostanie zaprezentowana w formie ćwiczeń na praktycznych przykładach. Dla potrzeb rozwiązania przykładów uczestnicy będą pracować w grupach 3-4 osobowych. Dla najlepiej rozwiązanych case study PricewaterhouseCoopers ufundował nagrody. Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.