facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Senaty podejmują uchwały w sprawie uznawania wyników nowej matury

Najpóźniej do piątku (30 listopada) tegoroczni maturzyści mogą wybierać, czy chcą wiosną zdawać nową czy starą maturę. Ci, którzy zdecydują się na egzamin według nowych zasad, muszą złożyć w szkole deklarację pisemną. Senaty autonomicznych uczelni wyższych mają czas na podjęcie uchwał w sprawie uznawania wyników nowej matury podczas rekrutacji do końca grudnia. Dyrektor ma obowiązek przekazać do 5 grudnia listę uczniów, którzy wybrali nową maturę, do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nowa matura składa się z dwóch części: wewnętrznej, mającej formę egzaminu ustnego i zewnętrznej - pisemnej (arkusze egzaminacyjne, takie same w całej Polsce, przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna). Obie części zdawane są w szkole, przy czym część ustną ocenia komisja szkolna, a pisemną - egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Egzaminy można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Podczas egzaminu wewnętrznego będzie się zdawać ustnie język polski i język obcy nowożytny. Podczas egzaminu zewnętrznego przewidziane są pisemne egzaminy: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i przedmiotu wybranego przez ucznia. Przedmiotem wybranym może być: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, język obcy klasyczny, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia muzyki, historia sztuki i wiedza o tańcu. (PAP)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.