facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja - "Życie literackie po roku 1989"

26-30 listopada na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego - Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1 Sala Rady Wydziału (V piętro) - odbędzie się konferencja Życie literackie po roku 1989. To pierwsza konferencja z cyklu DWADZIEŚCIA LAT LITERATURY POLSKIEJ 1989-2009 organizowana przez literaturoznawców z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego).

Porządek konferencji:

26 listopada sesja poranna, godz. 9.00 uroczyste otwarcie konferencji z udziałem Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, prof. Piotra Wilczka, oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, prof. Mariana Kisiela. Tomasz Kunz (Kraków): Nierzeczywistość, albo o przeszłości pewnego złudzenia. Krzysztof Krasuski (Katowice): Pożegnanie z arcydziełem? Joanna Orska (Wrocław): Mit Mistrza i arcydzieła w świadomości krytyków i poetów lat 90. Grzegorz Tomicki: (Wrocław): Literackie mistrzostwa. Figura mistrza w świadomości literackiej. Marek Bodusz (Opole): Formy obecności stylu romantycznego w literaturze współczesnej. godz. 13.00-15.00: przerwa obiadowa sesja popołudniowa, godz. 15.00 Paulina Małochleb (Kraków): Literatura lat 90. wobec PRL-u - w oczach krytyki. Jolanta Pasterska (Rzeszów): Praktykant wolności. Rozrachunek z obrazem Polaka-patrioty w prozie Janusza Andermana. Tomasz Mizerkiewicz (Poznań): Obrazy życia literackiego w polskiej prozie po 1989 roku. Wacław Forajter (Katowice): Perypetie opowieści obrazkowych w IV RP. 27 listopada sesja poranna, godz. 9.00 Jakub Momro (Kraków): Etyka lektury i symulacje zaangażowania. Iwona Gralewicz-Wolny (Katowice): Radość czytania - radość posiadania. Fetysz literatury we współczesnej świadomości literackiej Piotr Michałowski (Szczecin): Czym się podobać? Jak bulwersować? Co odkrywać? Czytelnik projektowany w poezji jeszcze młodej. Adam Poprawa (Wrocław): Prawa natury plus parę innych względów. O przyjęciu tomu poezji Ryszarda Kapuścińskiego. Piotr Śliwiński (Poznań): Spory o miejsce poezji. godz. 13.00-15.00: przerwa obiadowa sesja popołudniowa, godz. 15.00 Grzegorz Jankowicz (Kraków): Powiedzieć to inaczej niż tak i niż nie. Poezja radykalna. Paweł Mackiewicz (Wrocław): "La Fontaine by tego nie poparł,/ lecz poparłby to Lyotard". Dowcip w poezji lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Grzegorz Olszański (Katowice): Kiedy będę starym poetą... Grzegorz Hetman (Wrocław): "Okres szczególnej żałoby"? Problematyka wieku średniego w nowych wierszach Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły i Grzegorza Wróblewskiego. 28 listopada sesja poranna, godz. 9.00 Aleksandra Polewczyk (Kraków): Nowy model kultury według "brulionu". Tomasz Cieślak (Łódź): O "Nowym Nurcie". Arleta Galant (Szczecin): W instytucjach... Na marginesie literackiej aktywności autorek "najmłodszych". Literaturoznawcy i literaturoznawstwo wobec literatury najnowszej. Panel dyskusyjny z udziałem Ingi Iwasiów (Szczecin), Aliny Kowalczykowej (Warszawa), Agnieszki Nęckiej (Katowice), Mariana Kisiela (Katowice), Józefa Olejniczaka (Katowice). Prowadzi: Krzysztof Uniłowski (Katowice). godz. 13.00-15.00: przerwa obiadowa sesja popołudniowa, godz. 15.00 Wojciech Rusinek (Katowice): Mit realizmu w świadomości literackiej lat 90. i pierwszych. Anna Budziarek (Warszawa): Postmodernizm stosowany - krytyka, pochwała, kokieteria? "Telefrenia" Edwarda Redlińskiego. Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów): Piosenki prozą Krzysztofa Vargi i Dariusza Bugalskiego. Elżbieta Dutka (Katowice): "Słowiańskie on the road". O Europie zwanej Środkową w pisarstwie Andrzeja Stasiuka. Justyna Cembrowska (Katowice): Mędrzec kontra fabulator - przypadek Stefana Chwina. 29 listopada sesja poranna, godz. 9.00 Urszula Glensk (Wrocław): Imitacje własnej tożsamości - o quasi-autobiograficznych chwytach literackich. Artur Madaliński (Katowice): Kukułcze jajo czy klucz francuski? Wokół kategorii postmodernizmu w krytyce literackiej lat 90. Krzysztof Kłosiński (Katowice): Kanon od nowa: Dublin - Szczakowa. Anna Jamrozek-Sowa (Rzeszów): Inna Europa, inna literatura. godz. 13.00-15.00: przerwa obiadowa sesja popołudniowa, godz. 15.00 Beata Cichoń (Katowice): Pokolenie porno made in Poland. O najnowszej dramaturgii polskiej. Bernadetta Darska (Olsztyn): Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura. Anna Kałuża (Katowice): Związki poezji i kultury masowej: Zadura, Pluszka, Olszański, Kapela i Kopyt. Alina Świeściak (Katowice): Strategie prezentacyjne i autoprezentacyjne w najnowszej poezji polskiej. Renata Jochymek (Bielsko-Biała): Dobrze się czyta?, czyli najnowszy kanon lektur szkolnych. 30 listopada sesja przedpołudniowa, godz. 9.30 Dorota Kozicka (Kraków): Bezładne rozważania starego krytyka? O krytyce tradycyjnej w latach 90. i pierwszych. Marcin Chruściel (Kraków): Nowa rzeczywistość, nowa literatura? O tzw. młodej prozie lat 90. i pierwszych. Agata Juziuk (Opole): Pisarz w życiu literackim (wersja Andrzeja Stasiuka). Dariusz Nowacki (Katowice): Fenomen Masłowskiej. Krzysztof Uniłowski (Katowice): Tajemnica "Extensy" - fantaści wobec mainstreamu zamknięcie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.