facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Co badać, czego uczyć, gdzie pracować – zasady współpracy uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”

W piątek 23 listopada 2007 r. o godz. 13.00 odbędzie spotkanie – sympozjum dyskusyjne nt. „Co badać, czego uczyć, gdzie pracować – zasady współpracy uczelni Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”, które odbędzie się w auli Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Inspoiracją do sympozjum jest pięciolecie działalności dydaktycznej prowadzonej przez Zespół Szkół Wyższych (Kampus) w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Kampus, powstały w centrum miasta na bazie zabudowań poszpitalnych, tworzą trzy uczelnie: Akademia Ekonomiczna, Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski. Wszystkie uczelnie wyposażone są w nowoczesne laboratoria, pracownie komputerowe oraz pomoce dydaktyczne, które spełniają standardy nowoczesnego kształcenia. Pierwszym etapem w określeniu możliwych obszarów współdziałania uczelni zgrupowanych w Zespole Szkół Wyższych będzie sympozjum dyskusyjne, na które zaproszeni zostaną pracodawcy, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, przedstawiciele szkół średnich, przedstawiciele władz lokalnych, urzędów gminnych i instytucji pozarządowych oraz osoby prywatne. Pomocne w tym względzie będą również analizy ankietowe opracowane przez socjologów. Organizatorzy proszą o aktywny udział w powyższym spotkaniu oraz potwierdzenie uczestnictwa. Zgłoszenia należy kierować pod numery telefonów: 032 429 57 93, 032 429 57 69 lub e-mail: rjp1.lntp@polsl.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.