facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zaprasza mieszkanki i mieszkańców województwa śląskiego do udziału w drugiej edycji projektu "Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku", który odbędzie się w dniach 3-7 grudnia 2007 r. w Gliwicach, Bytomiu, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rybniku. Projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem pięciodniowego przedsięwzięcia, w ramach którego zaplanowano konferencję otwierającą, dwa seminaria i dwa dni warsztatów, jest dotarcie do społeczeństwa, zwłaszcza zaś młodych ludzi, z uniwersalnym przesłaniem otwartości i wrażliwości w duchu tolerancji. Spotkania zarówno z przedstawiciel(k)ami uczelni wyższych, administracji publicznej, mniejszości wyznaniowych i narodowych, jak również trener(k)ami organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką równouprawnienia, tolerancji oraz wielokulturowości pozwolą promować znajomość praw człowieka i postawę zrozumienia wobec "inności" w społeczeństwie polskim, przed którym po wstąpieniu Polski do UE staje wyzwanie międzykulturowego dialogu w jednoczącej się Europie. Pierwszy dzień - odbywający się w Gliwicach (3 grudnia) - poświęcony będzie prawom człowieka w polskiej konstytucji. Drugiego dnia w Bytomiu (4 grudnia) poruszone zostaną tematy równych szans i równych praw oraz problematyka wykluczenia społecznego. Trzeciego dnia w Bielsku-Białej (5 grudnia) odbędzie się seminarium na temat społecznych ról współczesnej Polki i równości płci w praktyce. Natomiast czwarty i piąty dzień - na które składać się będą warsztaty dla młodzieży i nauczycielek/li - upłynie w Tarnowskich Górach (6 grudnia) i Rybniku (7 grudnia) pod hasłem edukacji dla tolerancji. Dopełnienie "Europejskich Dni Tolerancji na Śląsku" stanowi program kulturalny, podczas którego można będzie obejrzeć w Gliwicach, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach i Rybniku pokazy filmów* dotykających problematyki praw człowieka i tolerancji oraz w Bytomiu - wystawę "A-Z (gabloty edukacyjne)" i projekcję reklam społecznych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o pisemne (fax, e-mail) lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 1 grudnia br. Zgłoszenia: Iwona Ignasiak, asystentka projektu, tel.: (032) 232-49-02, wew. 120 fax.: (032) 232-49-01, e-mail: mlodziez@haus.pl Więcej informacji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.