facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Programy Microsoft dla ucznia, studenta i nauczyciela

Softbank SA podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na obsługę dostaw oprogramowania koncernu Microsoft. Umowa realizowana jest w ramach programu Academic Select. Dostawa aplikacji Microsoftu obejmuje Ministerstwo i podległe mu jednostki oraz wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne od szczebla podstawowego do uczelni wyższych na terenie całej Polski. Wartość umowy Softbanku z MENiS szacowana jest na 10 mln zł rocznie. Realizacja kontraktu potrwa 3 lata. (Computerworld)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.