facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego zaprasza na szkolenie z zakresu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbędzie się w dniach 21 i 28 listopada oraz 5, 12 i 19 grudnia 2007 r. Szkolenie rozpocznie się o godz. 16:30 w auli nr 3 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Plan szkolenia: - 21.11 – Podstawowe wiadomości o spółce z o.o. (spotkanie skierowane do tych studentów, którzy dotychczas nie mieli kontaktu z problematyką spółek kapitałowych ) - 28.11 – Powstanie spółki z o.o. - 05.12 – Dokumentacja spółki z o.o. oraz organizacja Zgromadzenia Wspólników - 12.12 – Zatrudnienie w spółce z .o.o.; Księgowość w spółce z o.o. - 19.12 – Likwidacja spółki z o.o. Szkolenie poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŚ, praktycy oraz członkowie Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Uczestnictwo w co najmniej 3 spotkaniach – począwszy od drugiego dnia szkolenia – zostanie potwierdzone certyfikatem. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres mailowy studenta oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Studenckiego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" należy kierować na adres: szkolenia.gih@gmail.com Liczba miejsc ograniczona.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.