facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgromadzenie Plenarne KRASP

22-23 listopada w SGGW w Warszawie odbędą się obrady Zgromadzenia Plenarnego KRASP, w których uczestniczyć będzie JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. W porządku obrad, oprócz dyskusji na temat kierunków nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, znajdą się także m.in. następujące pozycje: - prezentacja trendów w szkolnictwie wyższym i raportu OECD szkolnictwa wyższego w Polsce, - informatyzacja uczelni (cd. dyskusji), - dyskusja nt. priorytetów w budżecie UE, - problemy osób niepełnosprawnych w systemie szkolnictwa wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.