facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład - „Tajemnicze i uniwersalne prawa natury"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Tajemnicze i uniwersalne prawa natury organizowany w ramach XVI cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska". Wykład wygłosi dr inż. Elżbieta Jezierska z Politechniki Warszawskiej. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9. O wykładzie: Fatalnie skończyła się dla Arachne próba równania się ze skończoną doskonałością w osobie i dziele bogini Ateny. Dumna grecka księżniczka świadoma swego kunsztu, ukarana uwięzieniem w ciele ośmionogiej maszkary stała się odtąd symbolem konstrukcyjnej perfekcji w przyrodzie. Pajęcza sieć, będąca kwintesencją wiotkości, delikatności i ulotności w istocie nie ma konkurencji pod względem wytrzymałości i elastyczności a więc właściwości, o których od dziesięcioleci marzą konstruktorzy mostów i drapaczy chmur. To, co kształtowało się w przyrodzie przez miliardy lat, człowiek próbuje uzyskać w czasie nie dłuższym niż kilka dziesięcioleci. Jak mitologiczna Arachne, czło-wiek porywa się na niemal niemożliwe, korzystając z osiągnięć nauki i technologii, tworząc nowe, niezwykle stabilne konstrukcje o wyglądzie przywodzącym na myśl domki z kart albo właśnie pajęcze sieci łowne. Co więcej, wnikliwa, mikroskopowa analiza stopów i kompozytów udowadnia, że precyzyjnie zakomponowane składniki nowoczesnych materiałów wzajemnym układem zaskakująco przypominają właśnie nici pajęczyny. Sieć, która spełnia wszystkie warunki konstrukcji opartej na zasadzie tensegralności, zachowując mechaniczną stabilność nie tylko dzięki wytrzymałości poszczególnych jej elementów, ale także dzięki sposobowi rozdziału i zrównoważenia sił w całym układzie pajęczyny. Inżynierowie, aby spełnić te warunki wykorzystują ogromne moce obliczeniowe komputerów, a nasz pająk… jedynie w piwnicach Poli-techniki spokojnie przędzie swoją sieć. Czyżbyśmy po raz kolejny musieli pogodzić się ze straszną prawdą, iż szczytowe osiągnięcia inżynierii materiałowej są zaledwie marną imitacją osiągnięć, które od milionów lat nadają kształt otaczającemu nas światu? A może właśnie znaleźliśmy się tak blisko doskonałości jak nigdy dotąd? Doskonałości, która, zgodnie z prawami przyrody polega na dążeniu do eliminacji zbędnych wydatków energetycznych. Ze śmiałością Arachne współcześni inżynierowie mierzą się z przyrodą. I może nawet niejeden chciałby stać się na chwilę pająkiem, aby podpatrzeć warsztat genialnego konstruktora?

(opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS)

O wykładowcy: dr inż. Elżbieta Jezierska – pracownik Zakładu Podstaw Nauki o Materiałach Poli-techniki Warszawskiej. Prowadzi badania strukturalne na transmisyjnym mikroskopie elektronowym uporządkowanych faz międzymetalicznych oraz dotyczące zjawiska tensegralności. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.