facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ewolucyjnie do bio, info i techno

"Największe osiągnięcia w zakresie integracji z Unią Europejską notujemy w nauce" - mówił prof. Bogdan Ney, dyrektor Centrum Upowszechniania Nauki PAN na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami. Na tym samym spotkaniu minister nauki, Michał Kleiber, powiedział "Nauka w Polsce jest niedofinansowana, zła jest struktura jej finansowania, należy wyznaczyć priorytetowe obszary badań". Zdaniem ministra, najważniejsze tematy badań znajdują się w trzech obszarach, określanych jako Bio (nauki biologiczne i medycyna), Info (nauki informatyczne) i Techno (inżynieria materiałowa, nanonauki oraz wyspecjalizowane urządzenia produkcyjne). zobacz więcej w informacjach PAP: Prof. Ney: w dziedzinie nauki jesteśmy już w UE Kleiber: w nauce polskiej potrzeba zmian ewolucyjnych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.