facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja - "Kultura humanistyczna"

14-15 listopada 2007r. w auli Uniwersytetu Śląskiego w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy współpracy z Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagielońskiego.

Celem konferencji jest przedstawienie panoramy dzisiejszego stanu badań młodych naukowców nad szeroko pojętą kulturą humanistyczną. Przedmiotem obrad staną się kwestie dotyczące: literatury, języka, filozofii, logiki, psychologii oraz kultury. Program konferencji 14 listopada 2007 Aula Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku Sesja I 10:00 Otwarcie obrad 10:00 – 10:20 Andrzej J. Nowak UJ - Wykład inauguracyjny 10:30 – 10:50 Magdalena Jaworska UŚ, Michał Ochwat UJ Architektura sakralna w zderzeniu z kulturową odmiennością 11:00 – 11:20 Marcin Konik UJ Kultura muzyczna w dawnej Polsce 11:30 – 12:00 przerwa 12:00 – 12:20 Lucyna Sadzikowska UŚ Podróż jako konfrontacja kultury 12:30 – 12:50 Mateusz Strużek UŚ Filozofia i literatura na temat Homo. Wykład prof. Mmaa” Stefana Themersona a Humanizm 13:00 – 14:30 przerwa Sesja II 14:30 – 14:50 Dominik Kowalski UJ Kultura dyskusji 15:00 – 15:20 Magdalena Ślawska UŚ O kulturze politycznej w komentarzach publicystów 16:00 – 16:20 przerwa 16:30 – 16:50 Maria Wacławek UŚ Kultura w komercji - komercja w kulturze. Desakralizacja w reklamie 15:30 – 16:00 Tadeusz Reimus UJ Kultura organizacyjna, jako zbiór norm kształtujących zachowanie – filozofia biznesu 17:00 – 17:30 Beata Maćkowiak UAM Kultura jako nośnik wartości w sferze publicznej 15 listopada 2007 Aula Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku Sesja III 10:00 Wznowienie obrad 10:00 – 10:20 Piotr Makowski UAM Filozofia kultury i naturalizm 10:30 – 10:50 Agnieszka Ostafińska – Konik UJ Kryzys Humanizmu 11:00 – 11:20 Jacek Stwora UŚ Media i ich wpływ na kompetencje kulturowe uczniów 11:30 – 12:00 przerwa 12:00 – 12:20 Agnieszka Sygidus IJP PAN Kultura językowa uczniów 12:30 – 12:50 Anna Guzy UŚ Kompetencje kulturowe jako komponent kompetencji zawodowych nauczyciela 13:00 – 14:30 przerwa Sesja IV 14:30 – 14:50 Krystian Szytenhelm UŚ Kultura vs Humanizm - zagadnienie kultury u Dostojewskiego 15:00 – 15:20 Robert Szuksztul UJ Humanizm Japoński 15:30 – 15:50 Kajetan Maria Jaksender UJ Psychoanaliza a kultura 16:00 Zamknięcie obrad

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.