facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Prostota i złożoność w świecie kwantów: fizykalny opis i filozoficzne interpretacje”

10 listopada o godz. 16.00 (sobota) na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach odbędzie się spotkanie Prostota i złożoność w świecie kwantów: fizykalny opis i filozoficzne interpretacje. Spotkanie jest organizowane prze Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych oraz Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Przebieg spotkania (1.5 godz.): 1) wprowadzenie fizykalne do tematu (15-20 min.) - prof. R. Mańka-Marcisz 2) problematyzacja filozoficzna (5-10 min.) - dr B. Ogrodnik, o. dr Kleofas Gródek OFM 3) dyskusja Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu seminariów W poszukiwaniu kwantowej rzeczywistości. Mechanika kwantowa a filozofia procesu. Celem seminarium jest: 1. eksplorowanie wybranych koncepcji i pojęć mechaniki kwantowej, ważnych z punktu widzenia poszukiwań adekwatnych filozoficznych kategorii i hipotez 2. badanie wybranych filozoficznych hipotez i kategorii dotyczących natury rzeczywistości w kontekście osiągnięć mechaniki kwantowej. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Seminaria są otwarte i nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa. Ponadto organizatorzy informują, że rozpoczynają dyżury w siedzibie Towarzystwa mieszczącej się w na czwartym piętrze budynku klasztoru Braci Mniejszych w Panewnikach. Dyżury będą odbywać się na godzinę przed seminarium. Osoby, które chciałyby spotkać się z dr. Bogdanem Ogrodnikiem lub/i o. dr. Kleofasem Gródkiem proszone są o podejście do furty klasztornej i o telefon na numer 609 104 255.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.